Skip to content

Dags att kandidera till valet 2018

Valberedningen för region- och riksdagsvalet har tagit fram ett förslag på lista och där har jag fått förtroendet av valberedningen att stå på plats 7 till Riksdagen och plats 3 till Regionfullmäktige. Nu går detta ut för digital omröstning och den slutgiltiga listan presenteras i december. Om jag får förtroendet av medlemmarna vill jag fortsätta med full kraft att jobba för att utveckla och stärka Miljöpartiets gröna politik.

Det jag kan bidra med är att stärka det gröna nät som vi som parti måste väva starkare och utveckla mellan aktiva miljöpartister på olika nivåer och olika roller. Vägen mot världens första fossilfria land kantas av utmaningar både i kommuner, regioner och riksdag. Mina huvudområden (intresseområden) är ekonomi, miljö och samhällsplanering.

Efter lång tid som aktiv politiker (över 20 år) har jag haft förmånen att verka inom kommun, region samt nationellt, just nu som sammankallande för Kommun- och Landstingskommittén och har med åren fått ett stort nätverk inom alla partier i Västra Götalandsregionen och inom Miljöpartiet på kommunal, regional och nationell nivå.

Denna mandatperiod är jag kommunalråd i Kungälv och har förtroendet att leda den interna processen i den stora blocköverskridande majoriteten som består av 5 partier; Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet.

Ledarskapet har jag utvecklat både genom det politiska arbetet och genom yrkeslivet. Bl.a som stallchef, både som anställd på Flyinge i Skåne men också i min egen verksamhet på Tjuvkil Mellangård AB. Jag har också genomgått en omfattande politisk ledarskapsutbildning. En lärdom jag har gjort genom åren är att mitt ledarskap handlar om förmågan att få människor omkring att växa, och att få saker gjorda.

Politik tenderar att kretsa runt mediala dagsländor. Kortsiktiga frågor präglar ofta både dagordning och engagemang. Omställningen till det hållbara samhället är en oerhört långsiktig fråga och måste därför ha en tydlig riktning. Det är ett äventyr. Det går aldrig att ha kontroll på ett äventyr, men man kan ge det en riktning och det är bara Miljöpartiet som har den riktningen.

Det politiska ledarskapet har en viktig roll i samhällsutvecklingen. För miljöpolitiken ligger kraften i initiativförmågan, processorienteringen och förmågan till samverkan. Miljöpolitiken står därför på tröskeln till en ny tid. De traditionella blocken luckras upp, och såväl lösningar som utmaningar ligger långt utanför de befintliga strukturerna. Miljöpartiet är inte låsta i sina strukturer, utan arbetar för en hållbar utveckling.

De val vi människor gör i dag formar det liv vi ska leva i framtiden. De politiska beslut och investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Jag hoppas få förtroendet att bidra till att detta sker.

Annonser

#MeToo

Detta kommer inte att handla om alla gånger män (ofta överförfriskade) klämt, tryckt och uppmanat eller gett mer mindre obskyra förslag. Detta handlar om det faktum att det från och med nu kommer att få konsekvenser att vissa män har svårt att hantera sin ställning, sitt inflytande, sitt förtroende och framför allt, att bli avvisade.

Exempel. Framgångsrik politiker beslutar på dansgolvet att jag som danspartner ska följa med till hans hotellrum. Jag som danspartner avvisar detta artigt men bestämt, framgångsrik man blir sur och det blir ingen mer dans. Övertalningsförsök sker under kvällen mer eller mindre obalanserat, avvisningen kvarstår. (Förmodligen skulle det ur karriärssynpunkt varit mycket klokt att medverka). Följande inträffar; på väg hem ensam på nattkröken mot hotellet. Framgångsrik man står gömd bakom en pelare, stiger plötsligt fram och drar in mig i håret till ett hörn i mörkret och försöker med våld förklara sin avsikt. Efter en gammal hederlig lavett och mindre väl valda ord inser jag att framtida karriär på nationell nivå förmodligen inte längre kommer att vara aktuell och förtroendet för detta svin till man är för alltid förbrukat.

Detta var ett tillfälle, liknande har hänt flera gånger med ledande politiker på olika nivåer. Nu var detta väldigt länge sen, och jag var ung, engagerad och med en vilja att fortsätta jobba med politik. Därför var jag tyst, sade aldrig något till någon. Ville inte hamna i onåd. Idag är jag en ledande politiker, har med åren blivit tant, fått skinn på näsan och är inte längre lika intressant. Ibland träffar jag samma män och funderar på om de håller på på samma sätt? Tänker inte nämna några namn.

Exempel från hästlivet. Vid ett tillfälle kom framgångsrik ryttare klättrande in genom hotellfönstret med avsikten att dela säng. Mitt i natten. Det blev en avvisning som godtogs, mannen kunde varit min pappa. Ofattbart idag, men för 25 år sen..

Ett annat hästexempel. Fyra framgångsrika unga män sitter vid ett bord en natt och spelar tärning. Kan tyckas oskyldigt, men numren på tärningarna är rumsnummer där unga flickor tillfälligt bor för en kortare tid på stort känt hästställe i Sverige. Den som vinner går in till rummet med tärningens nummer. De andra väntar spänt och lyssnar utanför. Själv har jag jobbat sent och sitter i samma kök och äter kvällsmat, och tänker på de stackars föräldrarna som tror att deras barn är väl omhändertagna. Men jag säger inget till någon, för jag vill ju inte bli av med jobbet eller hamna i onåd.

Min teori är att det handlar om manlig bekräftelse. Har sett det både i hästvärlden, politiken och i andra sammanhang; framgångsrik och känd man får mycket bekräftelse och vänjer sig vi detta, och ”mycket vill ha mer”. Det som sker hos vissa män är att de söker mer och mer bekräftelse, och deras gränser tänjs. Till slut kommer det alltid till en gräns, och ibland går det ofattbart långt. Eftersom omgivningen stillatigande följer det hela utan att agera så fortsätter det, och fortsätter, och fortsätter. För ”Framgångsrik man är ju så duktig”.

Känd företagare från Kungälv, kan inte hantera alkohol och går över gränsen och beter sig som ett svin om och om igen. Alla vet, men eftersom känd företagare ” är så duktig” säger ingen något om det.

Och eftersom vi kvinnor oftast inget säger, så fortsätter detta, och de flesta runt om kring en man vet om att en person beter sig som ett svin. Därför måste vi säga ifrån, på en gång. Idag ångrar jag det.

Nu har tanten hamnat i medelåldern, blivit ledande politiker, bestämd, arg och har inte glömt en enda sekund av alla gubbar som inte har kunnat uppföra sig genom åren. Väljer idag sällskap med omsorg, det finns nämligen massor av snälla, ödmjuka och trevliga män – så varför lägga tid på svin?

Tänker inte heller medverka till att samhället på något vis samarbetar med män som är svin, oavsett hur framgångsrika de är eller hur duktiga de är.

Är ” sugrörsrevisioner” till någon nytta?

Det är nästan lite ironiskt, att dagen före nazistdemonstrationen i Göteborg, alltså fredagen den 29 september, också var en av de dagar då Kungälv hade en nazistbanderoll hängandes över motorvägen. Fredagen den 29 september är också dagen då Kommunrevisionen har ett möte med en revision av Toleransprojektet på agendan.

Ett toleransprojekt som vi i Kungälvs Kommun under 20 år envist och engagerat känt ansvar för både inom förvaltningsorganisationen och i politiken, över alla blockgränser. Det är ett ”socialpolitiskt utvecklingsarbete” som befinner sig gränslandet mellan skolan och socialtjänsten, det har handlat om att tänka nytt, utanför boxen att finna nya vägar. Det är klart att det ska vara ordning och reda på alla papper, styrdokument, rutiner och processer och vi ska ha en väl fungerande internkontroll och att det säkert finns mycket som kan förbättras. Men det måste ju ändå finnas gränser för hur smala och djupa ”sugrörsrevisoner” som en kommun kan ha nytta av i sin styrning och ledning?

Det viktigaste är väl ändå att vår personal kan bibehålla engagemanget och energin för att arbeta med ungdomar för tolerans och medmänsklighet, och mot fördomar och våldsexstremism?

Det är en växande maktlöshet som sakta infinner sig. Det är klart att allt ska vara ordning och reda, och att detaljer ska redovisas på rätt sätt. Kommunstyrelsen måste självklart ha en förvaltningsorganisation med en väl fungerande internkontroll på rutiner och processer, så inte den politiska revisionen behöver granska förvaltningsorganisationens processer. I politiken har vi inte särskilda styrdokument för ämnet gymnastik, eller gräver oss inte ner till enhetsnivå och dokumenterar hur rengörningsmedlet letar sig in på hyllorna i ett äldreboende.

Om man i en revisionsgranskning går ner i ett sugrör på djupet så långt det går i en kommunal verksamhet så kan man förmodligen hitta någon rutin eller process som gör något fel, att det saknas ett styrdokument eller så. Dock kan inte en kommuns styrning ensidigt bygga på kontroll. Styrning och ledning av den kommunala organisationen måste också bygga på en tillit till organisationen och de som arbetar. Det sista vi från politiken vill ha är en rädd organisation.

Jag hoppas verkligen inte att denna granskning ska mederka till att Toleransprojektet stannar upp ytterligare ett år till, för att kommuen på grund av arbetsmiljöskäl för personalen tvingas pausa Toleransprojektet. Jag hoppas tvärs om att den nuvarande situationen, när ett våldsextremistiskt parti har aviserat sin närvaro i Kungälv.

I Kungälvs Kommun måste nu lägga ännu mer kraft på Toleransprojektet och fördjupa och utveckla det socialpolitiska utvecklingsarbetet i sin helhet.

Vem är det som bestämmer, egentligen?

Denna hösten kan du som medlem i ett parti vara med och engagera dig, kandidera, nominera och välja företrädare inför kommande val. Det finns så många fantastiska människor som har idéer och vill vara med och påverka. Nu är det dags! I höst är det partierna som bestämmer. Om ett år bestämmer väljarna. Efter valet bestämmer den politiska gruppering som lyckas bilda en majoritet.

Okej, den som får majoritet bestämmer, men? Hur bestämmer man?

Det är en filosofisk fråga, vem och hur man bestämmer, och det öppnar för viss självransakan för vänner, arbetskamrater, politiker, tjänstemän men även i andra relationer som makar, föräldrar och häst- och hundägare.

Erfarenheten är att den som bestämmer får ha tålamod och välja sina strider om hen vill behålla förtroendet och tilliten såväl med sina djur, som hemma som i arbetet och politiken. Det gäller att skapa en förtroendefull och respektfull relation. Inför en valrörelse är ambitionen från de flesta partier och de flesta politiker att vara överens om att även om det handlar om att påvisa politiska olikheter, måste tonläget vara sådant att personer och partier ändå kan prata med varandra när valet väl är över.

Så, nu kan DU bestämma. Om du vill vara med och ta ansvar och påverka i politiken, som medlem eller som kandidat. Hur ska vi ha det i Kungälv, Västra Götalandsregionen och i Sverige?

Alla partier behöver nya medlemmar från alla generationer. Själv satsar jag nu på Miljöpartiet, och välkommen du som vill vara med i vårt gäng!

Det politiska ledarskapet har en viktig roll i samhällsutvecklingen. För miljöpolitiken ligger kraften i initiativförmågan, processorienteringen och förmågan till samverkan. Miljöpolitiken står på tröskeln till en ny tid. De traditionella blocken luckras upp, och såväl lösningar som utmaningar ligger långt utanför de befintliga strukturerna. Miljöpartiet är inte låsta i sina strukturer, utan arbetar målinriktat för en hållbar utveckling.

Politik tenderar allt mer att kretsa runt mediala dagsländor. Kortsiktiga frågor präglar ofta både dagordning och engagemang. Omställningen till ett hållbart samhälle är en oerhört långsiktig fråga och måste därför ha en tydlig riktning. Det är ett äventyr. Det går aldrig att ha kontroll över ett äventyr, men man kan ge det en riktning. För mig är det bara Miljöpartiet som har den riktningen.

De val vi gör i dag, formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Var med och bestäm!

Elbilsägare, en ny positiv erfarenhet!

Elbilsägare i snart två månader och dags för en första kort utvärdering;

Zoe-Elen har vi döpt henne till, för det är en hon (uttalas Sue-Ellen 😊). En jättekul bil att köra, familjen nästan slåss om att få köra henne. Det är givetvis ingen Tesla, men den är väldigt pigg och samtidigt mjuk att köra. Det finns en ”eco-knapp” att trycka in om man vill köra maximalt energisnålt, då går den inte fortare än 95 km i timmen och känns mer som att köra en åkgräsklippare. Får erkänna att jag inte använder den knappen så ofta.


En laddning räcker ca 30 mil, om man ligger på motorvägen i full fart drar den mer ström än om man puttrar fram och tillbaka mellan Kungälv och Tjuvkil (vilket jag uteslutande gör). Laddar därför ca var 4-5:e dag och det tar några timmar att ladda bilen hemma (har fortfarande inte behövt ladda någon annanstans än hemma). En laddning är på ca 40 kW och kostar typ 1 kr/kW = 40 kr. Betydligt billigare än diesel eller bensin. Hur snabbt det går att ladda beror på hur kraftfull strömförsörjning som laddstället tillhandahåller (ampere). Det finns snabbladdningsställen men vi har inte prövat det än.

Jag har valt att leasa bilen i tre år och månadskostnaden ligger strax över 4000 kr och då ingår allt, skatt, försäkring, service och sommar-vinterdäck. Dessutom kan jag om tre år lämna in bilen och byta till en ny utan att oroa mig över hur andrahandsvärdet påverkas. Det är ju en trygghet då det ser ut att bli en explosionsartad utveckling på elbilsmarknaden kommande år. Det talas om exponentiellt utveckling 😳🌎.

Som elbilsägare möter man ibland misstänksamhet och räckviddsångest. Det finns t. o. m. de som ifrågasätter elbilens miljöpåverkan i jämförelse med diesel och bensinbilar? Min analys är att det, som vanligt🙄, sannolikt bottnar i rädsla för såväl förändring som förnyelse – då letar man snarare efter argument emot än argument som är för.. Det finns de som säger att man måste köra en elbil 22 000 mil innan den blir mer miljövänlig eller co2 neutralq, mot att köra en vanlig diesel- eller bensinbil. Det stämmer inte, bara så ni vet 🤓.

Det beror på vilken typ av energi som används för att dels producera bilen och sen köra bilen, och där ser det olika ut i olika länder. I ett land som t.ex Polen som producerar nästan all sin energi i kolkraft så kan man varken producera eller köra något som blir co2 neutralt. Som ni ser på världskartan så ser det olika ut i olika länder, i Sverige har vi grön el – om ni nu har missat det 😘

En stark majoritet, sommarlov och politisk leverans

I dag har vi sista Kommunstyrelsen innan sommarlovet och det är äntligen dags för politiskt sommarlov. Det är tid att summera våren 2017, och dryg halvtid i majoritet. Det känns fantastiskt bra att redan nu konstatera att denna mandatperiod har Kungälvs karta ritats om, en ny kommun växer fram med en ny politisk styrning och en ny anda råder i Stadshuset.

Det som sker är politisk leverans; en politisk levarans där det som vi majoritet stoppade in i början av mandatperioden – denna vår börjar landa ut i förändring och utveckling. Det händer massor i Kungälv. Vi bor i en kommun som har uppgraderat och flyttat fram positionerna både inom förvaltningen, politiken och för Kungälv som samhälle. Det har stor betydelse och är en kraft för en kommun att ledas av en stark majoritet. (Effekten av en stark majoritet blir också att en liten minioritet gärna skriker högt för att få utrymme för sina frågor).

För oss i Miljöpartiet är det naturligtvis lätt att lyfta fram att Kungälv är på väg mot en miljökommun i framkant. Som en kommun, av endast en handfull kommuner, håller vi på att systematisera och kvalitetssäkra kommunens arbete med sikte på certifiering. Det är ett omfattande förändringsarbete som pågår och på en mandatperiod kan man göra skillnad om man verkligen vill. Kvalitet och miljö följs åt.

Kärnverksamheten skola, vård och omsorg har rustats, organiserats och effektiviserats. Det krävs ett ökat strategiskt planeringsutrymme för att kunna möta de utmaningar som kommunen står inför. Denna utmaning kan inte längre hanteras på ”uppstuds” kortsiktigt per tertial med ständigt nya kortsiktiga politiska mål och beslut, kopplat till att politiken vill visa sig handlingskraftig. Vår majoritet, har istället, valt ett annat sätt att styra med tillit, respekt och för att kompetensen och kunskapen om hur verksamheter ska skötas finns hos organisationen själv. Det måste finnas ett utrymme för en rimlig planeringshorisont. En flerårig budget har beslutats, med fleråriga mål kommer ekonomin att kunna balanseras med behov och kvalitet och de höga driftskostnaderna sänkas.

I dag är underskotten i driftsekonomin främst kopplat till höga kostnader inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, i huvudsak kopplat avsaknad av boenden och det är en effekt och kombination av den demografiska utvecklingen, volymökningar och beslut och planering från förra mandatperioden. I huvudsak handlar dagens stora ekonomiska utmaning om att det krävs en bättre synk mellan kärnverksamheternas planering, prognoser, volymförändringar och en budget och mål som är realistiska. Kungälv har t.ex ett ökat antal barn per familj än genomsnittet i landet. Detta gör att alla strategiska kopplingar och jämförelser med SCB blir missvisande.

Som majoritet har vi satsat allt som går på att utveckla kollektivtrafiken med fria resor för pensionärer, frititdskort för ungdomar och ansökan om att bli pilotkommun för personliga zoner. Mer går inte att göra för kollektivtrafiken från Kungälvs sida.

Fler cykelbanor kommer också att levereras med start denna mandatperioden. Det är en omfattande process att få fram cykelbanor som ska synkas och processas med Trafikverkets planering. Det är centralt att som kommun hålla i och hålla fast vid satsningen för att den ska ge resultat. Byggstart på flera sträckor redan nästa år!

Satsningen på social hållbarhet och minskad segregation som prioriterad politisk och strategisk framtidsfråga för kommunen har gjort att samarbetet med Västra Götalandsregionen har ökat och en rad projekt och resurser mycket glädjande har kanaliserats till Kungälv. VGR ser Kungälv som en föregångare för andra kommuner när det gäller strategiskt folkhälsoarbete. Det öppnar också dörrar för andra aktörer verksamma inom folkhälsområdet i kommunen.

Fokus på utbyggnationen av VA i Kustzon och tydligar styrning för snabbare process för detaljplaner och planering för fler bostäder banar väg för både fler bostäder och ett hållbart samhälle. Ett samhälle med både minskade utsläpp och fler bostäder utmed de stråk där kollektivtrafik, cykelbanor och VA ligger. Till hösten kommer en ny karta över Kungälv där vi ser var det finns både VA, cykelbanor, kollektivtrafik och förutsättningar för att bygga.

Ett pragmatiskt politiskt samarbete leder inte åt höger eller vänster, det leder rakt fram som en känd fransk politiker sade när han gick till val som president 🙂

 

Förkortad arbetstid är inte samma sak som 6 timmars arbetsdag

Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö- och klimatfrågor. Det handlar också om att skapa förutsättningar för hållbarhet i ett vidare perspektiv, som t.ex en hållbar livssituation för vårdbehövande och en hållbar arbetsmiljö för personal.
Kungälvs Kommun har en negativ trend med ökade kostnader inom äldreomsorgen främst kopplat till hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal.

För att långsiktigt garantera att kommunen kan leverera hållbarhet för såväl arbetstagare som vårdtagare måste kraftfulla åtgärder vidtas. Miljöpartiet har därför lämnat in en motion om att titta på möjligheterna att genom förkortad arbetstid och andra innovativa lösningar göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare och därmed minska kostnaderna för sjukskrivningar och göra arbetsmiljön mer hållbar för både brukare och personal.

Östersund, Sundsvall, Vingåker, Arboga, Enköping är några kommuner i raden av de som idag testar förkortad arbetstid.

Tyvärr möttes Miljöpartiets förslag med en beräkning som grundas på att rakt över minska till 6 timmars arbetsdag. Miljöpartiet hade hoppats på lite mer nytänkande,  innovativa och kreativa lösningar. Erfarenheten från försöket med 6 timmars arbetsdag har öppnat för många nya arbetstidsinnovationer som intraprenadlösningar sär arbetstagarna själva får större befogenheter att styra arbetstid och ekonomi, olika fördelningar på ansvar och arbetstider för äldre medarbetare mm.

Det blev en lång och livlig debatt i Kommunfullmäktige om motionen och slutligen en återremiss med uppdrag att motionssvaret skall omarbetas och utgå från begreppet förkortad arbetstid och inte 6 timmars arbetsdag. Motionens intention om att se hur arbetstidsförkortning kan utgöra en del i nya innovativa lösningar för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen ska belysas.

Förkortad arbetstid är inte samma sak som 6 timmars arbetsdag, och på Kommunfullmäktige har ett frö såtts av Miljöpartiet som förhoppningsvis växer till sig så Kungälvs Kommun blir en modern, attraktiv och hållbar arbetsgivare även för de som jobbar inom äldreomsorgen. 

För Miljöpartiet i Kungälvs Kommun